Sandan

Kata

  • Tokui Kata: Kata of choice
  • Shitei Kata: Junro Yondan and Junro Godan plus examiners choice of Bassai Dai, Kanku Dai, Enpi, Jion, Jitte, Gankaku or Hangetsu

Kumite

Jiyu Kumite
[printfriendly]

Leave a Comment